Smluvní právo

  • tvorba a posuzování typových smluv, tj. :

kupní smlouva     darovací smlouva     nájemní a podnájemní smlouva      smlouva o dílo     zaopatřovací smlouva       smlouva o půjčce  / výpůjčce    prohlášení vlastníka        zřízení nebo zrušení věcného břemene        převod a zajištění závazků     a další

  • tvorba individuálních smluv dle specifických požadavků, tj. :

tvorba zcela individuálních smluv tzv. na míru

rámcové a individuální smlouvy o spolupráci mezi podnikateli

smlouvy týkající se zpracování osobních údajů

tvorba obchodních podmínek

  • vypořádání majetku :

vypořádání společného jmění manželů

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

řešení investic a vnosů do majetkového společenství

smlouvy o uznání dluhu / závazku a jeho úhradě