Ochrana osobnosti

  • poradenství v rámci prevence i porušení osobnostních práv – zejména.:

zásahy do soukromí

zneužití podoby, jména, osobních údajů

zneužití obrazových a zvukových záznamů

  • poradenství a zastupování ve věcech odstranění následků zásahů a zamezení dalších zásahů do osobnostních práv  (především mimosoudní řešení, také i v občanskoprávních sporech na ochranu osobnosti)