Občanské a majetkové právo

Právní poradenství a konzultace ve všech občanskoprávních věcech


 • sepis žalob, vyjádření, návrhů na předběžné opatření, opravných prostředků a jiných právních podání ve všech občanskoprávních řízeních, zejména o :

zaplacení dlužné částky

náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

ochrana osobních údajů

ochranu osobnosti

 • právní poradenství v rodinněprávních věcech

manželské majetkové právo

majetkové právo nesezdaných párů

péče o nezletilé

svéprávnost a opatrovnictví

 • poradenství v rámci prevence i porušení osobnostních práv – zejména.: 

  zásahy do soukromí

  zneužití podoby, jména, osobních údajů

  zneužití obrazových a zvukových záznamů

  poradenství a zastupování ve věcech odstranění následků zásahů a zamezení dalších zásahů do osobnostních práv  (především mimosoudní řešení, také i v občanskoprávních sporech na ochranu osobnosti)