Občanské a majetkové právo

Právní poradenství a konzultace ve všech občanskoprávních věcech


  • sepis žalob, vyjádření, opravných prostředků a jiných právních podání ve všech občanskoprávních řízeních, zejména o :

zaplacení dlužné částky,

náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení,

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,

ochrana osobních údajů,

ochranu osobnosti

  • zakládání a registrace občanských sdružení, zajištění jejich změn, tvorba souvisejících dokumentů
  • právní poradenství pro bytová družstva