Právo nemovitostí

Právní poradenství a tvorba listin týkajících se nemovitostí


  • příprava všech typů smluvní dokumentace, zejména :

prodej – koupě, směna, darování

nájem bytu / domu, prostoru sloužícího k podnikání, pacht

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti

věcná břemena a reálná břemena

právo stavby

služebnosti inženýrských sítí

zástavní právo

smlouvy týkající se správy nemovitostí

smlouvy specifické dle individuálního zadání

  • příprava prohlášení vlastníka nemovitosti

rozdělení budovy na jednotky (bytové, jiné nebytové prostory aj.)

smlouva o výstavbě

  • analýza právního stavu nemovitostí

komplexní právní podpora a konzultace včetně návrhu řešení dle výsledku analýzy

  • zastupování u soudu