Pro Bono

Přestože podle zákona o advokacii poskytují advokáti právní služby za úplatu, zapojuji se také do obecně prospěšných aktivit, např. v rámci projektu ČAK Advokáti do škol.

V odůvodněných případech poskytuji služby pro bono individuálním klientům, jejichž právní situace nesnese odkladu. Podmínkou je, že se jedná o jednorázovou službu vyžadující časovou dotaci, kterou jsem schopna v rámci ostatního pracovního programu časově zvládnout.

V opačném případě odkazuji klienty na bezplatnou právní poradnu, např. http://www.charitafm.cz anebo je potřeba obrátit se na regionálního představitele České advokátní komory s žádostí o určení advokáta k poskytnutí krátké bezplatné porady  – blíže viz. http://www.advokati-ostrava.cz/bezplatna-pravni-pomoc.php