Podmínky spolupráce / odměna

10-15min se Vám mohu věnovat bezplatně. Delší nebo osobní konzultace je však už placenou službou.

Klienty zastupuji osobně.

Pečlivě dbám pokynů klienta, nejsou-li v rozporu s právními či stavovskými předpisy.

Ctím povinnost mlčenlivosti advokáta.

Podmínky spolupráce (termíny, taktika, plán úkonů právních služeb, odměna aj.) sjednávám nejlépe při osobním jednání. Zadání každého klienta je pokaždé individuální a jedinečné.

Odměnu za poskytnuté právní služby sjednávám vždy před poskytnutím právní služby a je stanovena individuálně v závislosti na časovém rozsahu a na složitosti věci.

Preferuji dohodu o odměně předem, a to buď domluvou na pevné částce (týká se to především smluv nebo jednorázových porad), anebo na hodinové odměně (u předem neznámého množství požadovaných právních služeb – tj. zastupování klienta při vyjednávání o uzavření smlouvy, zastupování při mimosoudním řešení věci, popř. zastupování u soudu či veřejných orgánů).

Obvyklá hodinová odměna dle složitosti věci začíná na 1.600,-Kč.

U právní pomoci ve věcech s mezinárodním prvkem začíná hodinová odměna na částce 2.500,- Kč.

V případě většího rozsahu poskytované právní služby se lze na konečné částce (popř. slevě) individuálně domluvit.

Odměna za zpracování smlouvy začíná na 3.000,- Kč a navyšuje se dle individuálního obsahu smlouvy. Smlouvy tvořím na míru, přizpůsobuji je individuálním potřebám klientů.

Není-li odměna výslovně sjednána, pak má advokát nárok na odměnu ve smyslu vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, je pověřena Česká advokátní komora www.cak.cz.