Trestní právo

  • poradenství, konzultace, analýzy :

před zahájením i po zahájení trestního stíhání

při zpracování trestního oznámení nebo úvahách o jeho podání

bezpečnost a prevence škodlivého jednání

ochrana obětí a poškozených

  • zastupování před soudem a orgány činnými v trestním řízení

osobní obhajoba a účast u všech procesních úkonů včetně těch, jichž se obviněný nebo podezřelý nemůže účastnit

zpracování procesních úkonů v rámci trestního řízení (podání, stížnosti, návrhy, odvolání, dovolání, žádosti atd.)

  • zastupování poškozeného nebo oběti trestné činnosti

osobní zastoupení včetně osobní účasti u procesních úkonů

uplatnění nároku na náhradu škody

  • spory o náhradu škody způsobené trestným činem