Ochrana osobních údajů

  • poradenství a analýzy :

před zahájením zpracování OU

při zpracování OU

při plnění informační a poučovací povinnosti vůči subjektům OU

bezpečnost v elektronických komunikacích

ochrana proti nevyžádaným obchodním sdělením

  • zastupování :

před Úřadem pro ochranu osobních údajů

ve správním soudnictví v návaznosti na rozhodnutí vydaná Úřadem pro ochranu osobních údajů

v občanskoprávních sporech na ochranu osobnosti

  • registrace správce OU u Úřadu pro ochranu osobních údajů