JUDr. Lucia Mališová, advokátka
05-services-1024x804.jpg
Smlouvy

Ráda tvořím smlouvy na míru. Vyžaduje to provedení detailní práce a schopnost porozumět zadání klienta. Každá smlouva může být vyvážená pro obě strany.

Nemovitosti

Dispozice s nemovitostmi s sebou nese závažné právní důsledky. Právní poradenství může klientovi situaci značně zjednodušit.

Majetek

Analyzuji preventivní možnosti ochrany majetku. Řeším důsledky neuvážených majetkových dispozic. Připravuji dokumentaci pro budoucí transakce. 

Rodina

Věnuji se především hledání řešení, jak předejít sporu. Připravuji všechny typy smluvní i procesní dokumentace. 

Zastupování u soudu

Klienty zastupuji především v civilních sporných i nesporných věcech. 

Advokátní úschova

Zajišťuji úschovu financí klientů na zvláštním účtu advokáta zřízeného pouze pro tento účel. 

Právní pomoc ve věcech s mezinárodním prvkem

Věnuji se především majetkoprávní problematice s mezinárodním prvkem.

Pro Bono

V odůvodněných případech jednorázově poskytuji služby pro bono individuálním klientům, jejichž právní situace nesnese odkladu. 

Řešení můžeme hledat společně.

Jana Trčky 966, PSČ 739 11

Sokola Tůmy 743/16, PSČ 709 00

Created in 2022 by lm

Copyright © legalconsult.cz