JUDr. Lucia Mališová, advokátka

Jako právník denně pracuji i jako konzultant, analytik, rádce i zástupce.

Klienty zastupuji osobně.

Věnuji se především nesporné agendě.

Dostat se k jádru věci a zvolit pro klienta správné řešení vyžaduje provedení detailní práce a schopnost neunáhlit se. Je to o porozumění, poznávání i zvažování všech pro a proti.

Při práci se snažím přetavit výzvu v definitivní výsledky. Klíčovým podkladem je jednoznačné zadání klienta a jasné vytýčení požadovaného cíle.


Můžete mi zavolat nebo napsat

Tel. :   +420 773 625 470

malisova@legalconsult.cz

Občanské a majetkové právo

Právní poradenství a konzultace ve všech občanskoprávních věcech


 • sepis žalob, vyjádření, opravných prostředků a jiných právních podání ve všech občanskoprávních řízeních, zejména o :

zaplacení dlužné částky,

náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení,

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,

ochrana osobních údajů,

ochranu osobnosti

 • zakládání a registrace občanských sdružení, zajištění jejich změn, tvorba souvisejících dokumentů
 • právní poradenství pro bytová družstva

Smluvní právo

 • tvorba a posuzování typových smluv, tj. :

kupní smlouva     darovací smlouva     nájemní a podnájemní smlouva      smlouva o dílo     zaopatřovací smlouva       smlouva o půjčce  / výpůjčce    prohlášení vlastníka        zřízení nebo zrušení věcného břemene        převod a zajištění závazků     a další

 • tvorba individuálních smluv dle specifických požadavků, tj. :

tvorba zcela individuálních smluv tzv. na míru

rámcové a individuální smlouvy o spolupráci mezi podnikateli

smlouvy týkající se zpracování osobních údajů

tvorba obchodních podmínek

 • vypořádání majetku :

vypořádání společného jmění manželů

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

řešení investic a vnosů do majetkového společenství

smlouvy o uznání dluhu / závazku a jeho úhradě

Ochrana osobních údajů

 • poradenství a analýzy :

před zahájením zpracování OU

při zpracování OU

při plnění informační a poučovací povinnosti vůči subjektům OU

bezpečnost v elektronických komunikacích

ochrana proti nevyžádaným obchodním sdělením

 • zastupování :

před Úřadem pro ochranu osobních údajů

ve správním soudnictví v návaznosti na rozhodnutí vydaná Úřadem pro ochranu osobních údajů

v občanskoprávních sporech na ochranu osobnosti

 • registrace správce OU u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ochrana osobnosti

 • poradenství v rámci prevence i porušení osobnostních práv – zejména.:

zásahy do soukromí

zneužití podoby, jména, osobních údajů

zneužití obrazových a zvukových záznamů

 • poradenství a zastupování ve věcech odstranění následků zásahů a zamezení dalších zásahů do osobnostních práv  (především mimosoudní řešení, také i v občanskoprávních sporech na ochranu osobnosti)